Cách tiếp cận độc đáo của Việt Nam đối với sức khỏe cộng đồng và cá cược có trách nhiệm thể hiện một mô hình cân bằng. Những nỗ lực của chính phủ trong việc nâng cao nhận thức về sức khỏe và điều chỉnh các hoạt động cờ bạc cho thấy một chiến lược kép nhằm vào phúc lợi...